Në cilin grup rreziku bëni pjesë?

Sistemi imunitar

Në poster tregohet rreziku i përhapjes së SARS-CoV-2 nga individë asimptomatikë në kontekste dhe momente me nivele të ndryshme ajrosjeje dhe popullimi (duke neglizhuar variacionin në suseptibilitet dhe nivelet e përhapjes virale). Mbulesat e fytyrës i referohen atyre që rekomandohen për publikun dhe jo maskave mjekësore. Nivelet e përhapjes janë treguese të rrezikut relativ dhe nuk përfaqësojnë madhësi të mirëfillta sasiore. Faktorë të tjerë mund të merren në konsideratë dhe të ketë ndryshim të niveleve të përhapjes, por kjo është një përmbeldhje që ndihmon në njohjen e përhapjes së virusit.

Kliko për të parë posterin në PDF

rreziku SARS-CoV-2

Referenca:  https://www.heda.al/artikuj/menaxhimi-epidemiologjik-dhe-klinik-i-covid-19