Si emërtohen variantet e SARS-CoV-2?

variantet SARS-CoV-2

Kohët e fundit të gjithë kemi dëgjuar që variantet e reja të SARS-CoV-2 nuk identifikohen më si varianti anglez, brazilian, indian etj por si varianti Alpha, Beta, Delta etj, duke sjellë konfuzion.

Sistemi i emërtimit të varianteve ndryshoi në Maj të këtij viti, me qëllim shmangien e stigmave dhe vendosjen e një emërtimi sa më të thjeshtë, në mënyrë që të kuptohej dhe nga publiku i gjerë. Pas konsultimit të një grupi të gjerë ekspertësh pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë u vendos emërtimi i tyre sipas alfabetit grek. Ata theksojnë se emërtimi shkencor sipas GISAID nuk ka ndryshuar dhe do vazhdojë të përdoret gjatë kërkimeve shkencore. Edhe pse emërtimet shkencore kanë avantazhet e veta, ata janë të vështira për t’u shqiptuar dhe mund të sjellin keqkuptime.

OBSH sjell në vemendje dy kategori variantesh: 1. Variantet Shqetësuese dhe Variantet që paraqesin interes.

Variantet Shqetësuese:

  • Varianti Alpha : Varianti që u identifikua fillimisht në Britaninë e Madhe.
  • Varianti Beta : Varianti që u identifikua fillimisht në Afrikën e Jugut.
  • Varianti Gamma:  Varianti që u identifikua fillimisht në Brazil.
  • Varianti Delta: Varianti që u identifikua fillimisht në Indi.

Variantet me Interes:

  • Varianti Eta : Variant i identifikuar fillimisht në shumë shtete.
  • Varianti Iota: Variant që u identifikua fillimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  • Varianti Kappa: Variant që u identifikua fillimisht në Indi.
  • Varianti Lambda: Variant që u identifikua fillimisht në Peru.

Kategorizimi i varianteve si më sipër shërben për të cilësuar më pas dhe masat që shtetet duhet të marrin, nëse ndonjë nga këto variante është i pranishëm apo shfaqet rishtazi.

Lexo dhe:

Përditësim epidemiologjik mbi variantin Delta : Gjendja në Shqipëri dhe Kosovë.

Sa efikase janë vaksinat ndaj Variantit Delta?

Cilat janë simptomat e variantit Delta? Sa i rrezikshëm është ky variant?

Referenca:

https://www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announces-simple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2-variants-of-interest-and-concern

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/