Emergjenca Covid-19

Artikujt e fundit shkencor

Ekipi i Heda Albania në bashkëpunim me AIRIcerca(www.airicerca.org) ju ofron artikujt e fundit shkencor të përmbledhur për të gjithë personelin shëndetësor, i cili këto kohë po perballet me luftën ndaj Covid-19.

Një qasje sistemike e gjithëpërfshirëse për menaxhimin epidemiologjik dhe klinik të COVID-19.

Përditësimi nr.8 për progresin shkencor për COVID-19. Data e dokumentit: 02.09.2020.

Data Artikull: 02.09.2021; Titulli: Cfarë do të ndodhë me Deltën? Përse përhapet më shumë? Si pritet të evolojë situata?; Link Artikull

Data Artikull: 04.06.2021; Titulli: Zbulohet një nga proteinat përgjegjëse për rastet e rënda të COVID-19; Link Artikull

Data Artikull: 29.04.2021; Titulli: Efektet e pasigurisë ushqimore te femijët; Link Artikull

Data Artikull: 16.04.2021; Titulli: Ndërhyrje kirurgjikale pas infektimit me COVID-19: Kur?; Link Artikull

Data Artikull: 11.03.2021; Titulli: Vlerësim epidemiologjik i pandemisë në Shqipëri dhe Kosovë; Link Artikull

Data Artikull: 10.03.2021; Titulli: Si testohen veçoritë e varianteve?; Link Artikull

Data Artikull: 16.02.2021; Titulli: Si lidhet efektiviteti i vaksinës anti-COVID-19 me stresin?; Link Artikull

Data Artikull: 28.11.2020; Titulli: Memorandumi shqiptar për ruajtjen e shëndetit; Kliko  

Data Artikull: 15.11.2020; Titulli: Remdesivir: Këshillohet të mos përdoret te pacientët me COVID-19 të rëndë. Përse?; Link Artikull 

Data Artikull: 26.10.2020; Titulli: Cilët janë dy mutacionet më të rëndësishëm që ka pësuar SARS-CoV-2?; Link Artikull

Data Artikull: 23.10.2020; Titulli: Cilat janë stadet në të cilat kalon COVID-19?; Link Artikull

Data Artikull: 22.09.2020; Titulli: Pse fëmijët janë më rezistentë ndaj COVID-19?; Link Artikull

Data Artikull: 21.09.2020; Titulli: Cilat janë vlerat e analizave të gjakut tek pacientë me COVID-19 që shtrohen në spital?; Link Artikull

Data Artikull: 16.09.2020; Titulli: Cfarë kuptojmë me kontakte të ngushta me rrezik të lartë dhe të ulët ekspozimi?; Link Artikull

Data Artikull: 09.09.2020; Titulli: Cili është efikasiteti i përdorimit të maskave në mbrojtjen e personelit shëndetësor?; Link Artikull

Data Artikull: 07.09.2020; Titulli: Kur duhet të përdoret rivaroxaban – Xarelto tek pacientët me COVID-19?; Link Artikull

Data Artikull: 26.08.2020; Titulli: Rasti i parë i konfirmuar i ri-infektimit me SARS-CoV-2: A duhet të shqetësohemi?; Link Artikull 

Data Artikull: 24.08.2020; Titulli: Sa i dobishëm është trajtimi me plazmë për pacientët me COVID-19?; Link Artikull

Data Artikull: 21.08.2020; Titulli: Si lidhen anemia dhe metabolizimi i hekurit me përkeqësimin e infeksionit COVIV-19?; Link Artikull

Data Artikull: 19.08.2020; Titulli: Cilat janë infeksionet që mund të rrezikojnë jetën e nënës dhe fetusit? A është pjesë edhe SARS-CoV-2?; Link Artikull

Data Artikull: 17.08.2020; Titulli: A kam COVID-19? Si ta dalloj? Po COVID-19 te fëmijët si ta dalloj?; Link Artikull

Data Artikull: 12.08.2020; Titulli: Progresi i vaksinave ndaj COVID-19: Miratohet vaksina e dytë me kusht; Link Artikull  

Data Artikull: 05.08.2020; Titulli: Vaksina e COVID-19: gara e njerëzimit dhe çfarë mund të ndodhë?; Link Artikull

Data Artikull: 30.07.2020; Titulli: Trajtimi i sistemit nervor të infektuar me SARS-CoV-2: Ku jemi?; Link Artikull

Data Artikull: 23.07.2020; Titulli: Manifestimet neurologjike tek pacientët me SARS-CoV-2; Link Artikull

Data Artikull: 15.07.2020; Titulli: Mekanizmat e infektimit të Sistemit Nervor nga SARS-CoV-2; Link Artikull

Data Artikull: 14.07.2020; Titulli: Si infektohet sistemi nervor nga SARS-CoV-2?; Link Artikull

Data Artikull: 08.07.2020; Titulli: Patologjia dhe manifestimet neurologjike të COVID-19; Link Artikull

Data Artikull: 03.07.2020; Titulli: Varianti i SARS-CoV-2 me mutacionin që shkakton përhapje më të lartë po dominon; Link Artikull

Data Artikull: 02.07.2020; Titulli: Progresi i vaksinave ndaj COVID-19: Miratohet vaksina e parë me kusht!; Link Artikull

Data Artikull: 01.07.2020; Titulli: Vërtetësia dhe transparenca janë armët më të forta kundër COVID-19; Link Artikull

Data Artikull: 18.06.2020; Titulli: Progresi shkencor për provat e vaksinave ndaj COVID-19; Shkarko Përditësimin

Data Artikull: 15.06.2020; Titulli: Pse SARS-CoV-2 duket se është më i rrezikshëm tek meshkujt? Rëndësia e një analize specifike gjinore; Link Artikull

Data Artikull: 09.06.2020; Titulli: Mjekësia gjinore dhe COVID-19; Link Artikull

Data Artikull: 08.06.2020; Titulli: Vaksina kundër COVID-19: zhvillimi dhe studimet; Link Artikull

Data Artikull: 03.06.2020; Titulli: Plazma konvaleshente si terapi për pacientët me COVID-19: Aplikimet dhe kufizimet; Link Artikull

Data Artikull: 25.05.2020; Titulli: Evidenca mbi impaktin psikologjik të karantinës; Link Artikull

Data Artikull: 20.05.2020; Titulli: Alkooli dhe COVID-19: Çfarë duhet të dini?; Link Artikull

Data Artikull: 19.05.2020; Titulli: Si ndikon mjedisi në shfaqjen e zoonozave si COVID-19?; Link Artikull

Data Artikull: 18.05.2020; Titulli: Manifestimet e stresit ndaj pandemisë në grupmosha të ndryshme; Link Artikull

Data Artikull: 15.05.2020; Titulli: Struktura e proteinës Mpro të virusit të COVID-19 dhe zbulimi i inhibitorëve të saj; Link Artikull

Data Artikull: 11.05.2020; Titulli: Interpretimi i testeve diagnostike për SARS-CoV-2; Link Artikull

Data Artikull: 11.05.2020; Titulli: Etapat emocionale të pandemisë: Link Artikull

Data Artikull: 07.05.2020; Titulli: Proteinat target të inhibitorëve antiviral dhe mekanizmi i veprimit të Remdesivir; Link Artikull

Data Artikull: 06.05.2020; Titulli: Cila është origjina e SARS-COV-2? ; Link Artikull

Data Artikull: 01.05.2020; Titulli: Nëna dhe foshnja: evidencat e mundësisë së transmetimit vertikal të SARS-CoV-2; Link Artikull

Data Artikull: 29.04.2020; Titulli: Karakteristikat e gruas shtatzënë me COVID-19: evidenca mbi mungesën e transmetimit vertikal të virusit; Link Artikull

Data Artikull: 28.04.2020; Titulli: Përditësimi nr.5 mbi progresin shkencor të COVID-19. Algoritmi i triazhimit, udhëzuesi dhe menaxhimi klinik i pacientit me COVID-19; Shkarko

Data Artikull: 25.04.2020; Titulli: Si të dalim nga izolimi i valës së parë goditëse dhe epoka post-valës-së-parë? ; Link Artikull

Data Artikull: 23.04.2020; TitulliHeparinat me peshë të ulët molekulare në trajtimin e pacientit me COVID-19; Link Artikull

Data Artikull: 22.04.2020; Titulli: Rreziku dhe parandalimi i infeksioneve pneumonike nga koronavirusi i ri tek pacientët e spitaleve psikiatrike; Link Artikull

Data Artikull: 21.04.2020; Titulli: Rasti i Hidroksiklorokuinës dhe Klorokuinës: Analizë e evidencave shkencore dhe provave klinike; Link Artikull

Data Artikull: 20.04.2020; Titulli: Analizë: Trendi epidemik i COVID-19 në Kinën kontinentale; Link Artikull

Data Artikull: 16.04.2020; Titulli: Periudha e inkubacionit të COVID-19 bazuar në raportimet publike të rasteve të konfirmuara: Vlerësim dhe 

Zbatim; Link Artikull

Data Artikull: 16.04.2020; Titulli: Simptomat gastroenterologjike dhe otorinolaringologjike(ORL) që shoqërojnë pacientët e dyshuar ose të konfirmuar me COVID-19; Link Artikull

Data Artikull: 14.04.2020; Titulli: Algoritëm për menaxhimin e grave shtatzëna të dyshuara/konfirmuara me COVID-19. Veçoritë klinike, masat paraprake dhe menaxhimin neonatal; Shkarko Posterat

Data Artikull: 14.04.2020; Titulli: Përditësim mbi progresin shkencor për praktikën neonatale dhe perinatale të COVID-19; Shkarko Përditësimin

Data Artikull: 13.04.2020; Titulli: Si munden masat qeveritare të zbusin përhapjen e COVID-19?; Link Artikull

Data Artikull: 11.04.2020; Titulli: Dëmtimi i mëlçisë nga COVID-19: Sfidat dhe menaxhimi; Link Artikull

Data Artikull: 10.04.2020; Titulli: Minireview: Serumi i pacientëve të shëruar si masë profilaktike dhe trajtimi për infeksionin COVID-19Link Artikull

Data Artikull: 09.04.2020; Titulli: Ndryshime të profilit tek qelizat imune në mushkëritë e pacientëve me COVID-19Link Artikull

Data Artikull: 08.04.2020; Titulli: Përditësim mbi progresin shkencor: Algoritme ndihmëse për rastet e dyshuara apo të konfirmuara me COVID-19.

Etapat e sëmundjes dhe karakteristikat klinike; Shkarko 

Data Artikull: 08.04.2020; Titulli: Udhëzues mbi një komunikim telefonik njerëzor me të afërm të pacientit; Shkarko Udhëzues

Data Artikull: 08.04.2020; Titulli: Test i shpejtë për detektimin e SARS-CoV-2 me imunokromatografi. Përgjigja imunitare

humorale kundër SAR-Cov-2Shkarko 

Data Artikull: 07.04.2020; Titulli: Konsiderata të metodave depistuese, testuese dhe diagnostike për COVID-19; Link Artikull

Data Artikull: 06.04.2020; Titulli: Përgatitja e pacientëve në gjendjen më kritike me COVID-19: Roli potencial i oksigjenimit membranor ekstra-korporal (ECMO); Link Artikull

Data Artikull: 02.04.2020; Titulli: Udhërrëfyes për menaxhimin klinik të rasteve me COVID-19; Shkarko Udhërrëfyes

Data Artikull: 02.04.2020; Titulli: Stabiliteti sipërfaqësor dhe në aerozole i SARS-COV-2 krahasuar me SARS-COV-1; Link Artikull

Data Artikull: 02.04.2020; Titulli: Minireview: Mekanizmi i veprimit të Klorokuinës në module eksperimentale të koronavirusit: SARS, MERS, HCOV-OC43 dhe N-2019-COV; Link Artikull

Data Artikull: 31.03.2020; Titulli: Minireview e COVID-19: Stuhia e citokinave dhe terapia imunosupresive; Link Artikull

Data Artikull: 31.03.2020; Titulli: Shpërthimi epidemik nga një koronavirus i ri: Cfarë duhet të dinë anestezistët; Link Artikull

Data Artikull: 28.03.2020; Titulli: Konsiderata hematologjike për klasifikimin e ashpërsisë së sëmundjes tek pacientët me COVID-19; Shkarko Artikul

Data Artikull: 22.03.2020; Titulli Përditësim mbi progresin shkencor për praktikën epidemiologjike dhe klinike të COVID-19; Link Artikull