Heda  
Asistentja e shëndetit tuaj
Heda është një platformë inovative që ka si mision shpërndarjen e informacioneve të sigurta me qëllim promovimin shëndetit të mirë e të sigurtë për të gjithë.

Informacion i sigurtë

Informacion i sigurtë

Profesionistët tanë, të certifikuar në fushat përkatëse, janë garancia jonë e përhershme për të ofruar gjithmonë informacione të sigurta, të përditësuara, shkencore, por lehtësisht të kuptueshme dhe orientuese për ju.

Për më tepër

Pikë referimi

Pikë referimi

Kërkimet tuaja për shëndetin në internet tek ne gjejnë aleatin e besuar. Duke e bërë punën tonë me seriozitet dhe pasion, synojmë të fitojmë hap pas hapi besimin tuaj.

Për më tepër

Saktësi dhe korrektesë

Saktësi dhe korrektesë

Temat e trajtuara në çdo rubrikë ose artikull janë përzgjedhur me kujdes nga ekspertët tanë, të cilët në çdo rast i kushtojnë rëndësi të veçantë: interesit, saktësisë dhe dobisë së trajtimin të temave përkatëse.

Për më tepër

Ekip i përbërë nga ekspertë

Ekip i përbërë nga ekspertë

Synimi ynë nuk mund të realizohet pa ndihmën e vyer të bashkëpunëtorëve tanë. Profesionistë me përvojë dhe studiues të fushave përkatëse ju vijnë në ndihmë me këshilla profesionale, praktike dhe të kuptueshme.

Për më tepër

Shëndeti juaj i mirë është qëllimi ynë. Punojme që të bëhemi pika juaj e referimit.

Profesionistë me përvojë

Ekspertët tanë

Përmbajtja e çdo artikulli është realizuar me synimin e paraqitjes së informacioneve shkencore të dokumentuara, të konkretizuara dhe të strukturuara në mënyrë të qartë, sepse qëllimi ynë parësor është informimi e këshillimi juaj.