Emergjenca Covid-19 

Në kohën e emergjencës COVID-19, platforma online Heda Albania, në bashkëpunim me ekipin e saj të hulumtuesve, ka si mision të informojë  publikun e gjerë  dhe personelin shëndetësor me informacionet më të fundit nga shkenca duke i ofruar ato në një gjuhë të kuptueshme për të gjithë. 

Heda në bashkëpunim me AIRicerca (Shoqata e kërkuesve shkencor italian në botë) www.airicerca.org ofron këto kohë një ndihmë të vyer për të gjithë personelin shëndetësor italian dhe shqiptar, duke i ofruar atyre artikujt më të fundit që publikohen në të gjithë botën të përmbledhura, në mënyrë që i gjithë personeli i angazhuar me luftën e COVID-19, të ketë akses më të shpejtë te këto informacione.

Për qytetarët

Artikuj informues për publikun.

Për qytetarët

Artikuj informues për publikun.

Lexo artikujt
Për profesionistët

Artikuj informues për profesionistët e kujdesit shëndetësor.

Për profesionistët

Artikuj informues për profesionistët e kujdesit shëndetësor.

Informohu

Përgatitën kuruan dhe rishikuan informacionet për Heda Albania:

ERAND LLANAJ, MPH, MSC, PhD

Epidemiolog i gjenomikës dhe nutrigjenomikës / Kërkues post doktoral

Instituti i Hulumtimeve të Shëndetit Publik

Grupi Kërkimor MTA-DE i Akademisë së Shkencave të Hungarisë

E-mail: erand.llanaj@sph.unideb.hu

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erand-llanaj/

 

 

DENISA BACI, PhD

Kërkuese post-doktorale

Departamenti i Bioteknologjisë dhe Shkencave të Jetës, Universiteti i Insubrias

E-mail: denisa.baci@gmail.com 

 

ALDI PUPULEKU, PhD

MSL Hematologji dhe Onkologji

NOVARTIS Spanjë

E-mail: aldi.pupuleku@novartis.com 

 

JULIA DARAGJATI, PhD

Kërkuese post-doktorale 

Departamenti i Shëndetit të Gruas dhe Fëmijëve, Universiteti i Padovas

E-mail: julia.daragjati@unipd.it 

 

TEUTA MUHOLLARI, PhD (C)

Kërkuese shkencore në Epidemiologjinë Toksikologjike e Mjekësisë Parandaluese,

Fakulteti i Shëndetit Publik, Universiteti i Debrecenit

E-mail: muhollari.teuta@sph.unideb.hu

 

 

IRMA KUKA

Farmaciste

Spitali Amerikan Tiranë

E-mail: irmareshketa@yahoo.it 

 

INA MEXHITAJ, PhD

Kërkuese shkencore në neuroshkencë

Shkolla e Mjekësisë, Universiteti i Pensilvanisë, SHBA

E-mail: inamexhitaj@gmail.com