Skenarët potencial të bashkëjetesës me pandeminë e COVID-19 pa vaksinë

Emergjenca Covid 19

Kliko për të parë 3 skenarët

Skenari parë paraqet një situatë ku do të ketë disa valë pas-goditëse dhe endemicitet të lartë të virusit SARS-CoV-2 duke e bërë atë pjesë të repertorit të viruseve sezonale, si p.sh. Gripi sezonal.

Skenari i dytë paraqet një situatë ku do të ketë disa valë pas-goditëse, por më të buta dhe SARS-CoV-2 do të manifestojë endemicitet të moderuar me një sezonalitet të shpërndarë në kohë. Rishfaqje e mundshme në Vjeshtë /Dimër.

Skenari i tretë paraqet një situatë ku do të ketë valë të vonuara dhe shumë të dobëta pas-goditëse, dhe SARS-CoV-2 do të manifestojë endemicitet të dobët me një sezonalitet me ndërprerje.