Si testohen veçoritë e varianteve?

variant virus

Mënyrat se si i identifikojmë këto variante janë disa, por më kryesoret janë:

1. Eksperimente me linja qelizore mushkërie – ku mund të testohen të gjithë variantet e interesit në qeliza dhe linja qelizore për të vëzhguar ndërveprimet e tyre me qelizat dhe pjesët e saj.

2. Modele epiteliale njerëzore dhe organoide – ku mund të testojmë variantet në ‘imitime’ të mushkërive (=organoidëve) për të kuptuar më mirë fiziologjinë dhe ndërveprimet me inde mushkërore.

3. Modele me hamstera Sirian ose kafshë të tjera eksperimentale të cilat mund të infektohen me SARS-CoV-2 ose patogjenin e interesit – mund të testojmë variantet më vete dhe të kombinuara, për të parë efektet evolucionare dhe fiziologjike në izolim ose në kombinim.

4. Ese neutralizuese me veshka primatësh dhe serum hamsterash – ky lloj testimi mund të bëhet për të vëzhguar (=observuar) hyrjen dhe replikimin në qelizë (për më tepër shihni figurën)

Kliko për të parë posterin në PDF

Referencat:

1. Zhang  Ë, Davis  BD, Chen  SS,  et al.  Emergence of a novel SARS-CoV-2 strain in Southern California.   JAMA. Published online Mars 11, 2021. doi:10.1001/jama.2021.1612

2. Nextstrain. AksesuarMars 8, 2021. https://nextstrain.org/

3. PANGO lineages. AksesuarMars 8, 2021. https://cov-lineages.org

4. Korber  B, Fischer  ËM, Gnanakaran  S,  et al; Sheffield COVID-19 Genomics Group.  Tracking changes in SARS-CoV-2 spike: evidence that D614G increases infectivity of the COVID-19 virus.   Cell. 2020;182(4):812-827.e19. doi:10.1016/j.cell.2020.06.043

5. Yurkovetskiy  L, Ëang  X, Pascal  KE,  et al.  Structural and functional analysis of the D614G SARS-CoV-2 spike protein variant.   Cell. 2020;183(3):739-751.e8. doi:10.1016/j.cell.2020.09.032

6. Hou  YJ, Chiba  S, Halfmann  P,  et al.  SARS-CoV-2 D614G variant exhibits efficient replication ex vivo and transmission in vivo.   Science. 2020;370(6523):1464-1468. doi:10.1126/science.abe8499

7. Rambaut  A, Loman  N, Pybus  O,  et al; COVID-19 Genomics Consortium UK. Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations. Virological.org. Posted December 18, 2020. AksesuarJanuary 3, 2021. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-anemergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-definedby-a-novel-set-of-spike-mutations/563

8. Horby P, Huntley C, Davies N, et al. Paper from the Neë and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) on neë coronavirus (COVID-19) variant B.1.1.7. Posted January 21, 2021. AksesuarMars 8, 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf

9. Tegally  H, Ëilkinson  E, Giovanetti  M,  et al.  Emergence and rapid spread of a neë severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2) lineage ëith multiple spike mutations in South Africa.   medRxiv. Preprint published online December 22, 2020. doi:10.1101/2020.12.21.20248640

10. Ëibmer  CK, Ayres  F, Hermanus  T,  et al.  SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma.   bioRxiv. Preprint published online January 19, 2021. doi:10.1101/2021.01.18.427166

11. Ëu  K, Ëerner  AP, Moliva  JI,  et al.  mRNA-1273 vaccine induces neutralizing antibodies against spike mutants from global SARS-CoV-2 variants.   bioRxiv. Preprint published online January 25, 2021. doi:10.1101/2021.01.25.427948

12. Ho  D, Ëang  P, Liu  L,  et al.  Increased resistance of SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.7 to antibody neutralization.   Res Sq. Preprint published online January 29, 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-155394/v1

13. Johnson & Johnson announces single-shot Janssen COVID-19 vaccine candidate met primary endpoints in interim analysis of its phase 3 ENSEMBLE trial. Johnson & Johnson. Posted January 29, 2021. AksesuarMars 8, 2021. https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate-met-primary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ensemble-trial

14. Novavax COVID-19 vaccine demonstrates 89.3% efficacy in UK phase 3 trial. Novavax. Posted January 28, 2021. AksesuarMars 8, 2021. https://ir.novavax.com/neës-releases/neës-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893-efficacy-uk-phase-3

15. Baric, Ralph S. “Emergence of a Highly Fit SARS-CoV-2 Variant.” Neë England Journal of Medicine (2020). DOI: 10.1056/NEJMcibr2032888