Si llogaritet rreziku i infektimit nga një kontakt i afërt COVID pozitiv?

kontak COVID

Menjëherë pas zbulimit të një rasti të mundshëm ose të konfirmuar, hapat pasues të autoriteteve të shëndetit publik duhet të realizojnë intervistimin e rastit për të marrë informacion mbi historinë klinike dhe kontaktet e mundshme që kanë ndodhur potencialisht në 48 orët përpara shfaqjes së simptomave deri në momentin që rasti u izolua.

Cili është qëllimi i ndjekjes së kontakteve?

  1. Monitorimi i trendeve të COVID-19.
  2. Identifikimi në kohë i rasteve me COVID-19.
  3. Gjenerimi i informacionit epidemiologjik me qëllim vlerësimin e riskut.
  4. Vlerësimi i gjendjes epidemiologjike të vendit me qëllim përmirësimin e përgjigjes dhe përballimit të situatës

Por si kryhet ky vlerësim?

Për t’u informuar më tej nëse bëni pjesë në kontaktet e ngushta ose jo konsultoni: https://www.heda.al/artikuj/rreziku-i-ekspozimit

Referenca:

Shkëputur nga përditësimi: https://www.heda.al/artikuj/menaxhimi-epidemiologjik-dhe-klinik-i-covid-19